Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 320/10

w sprawie powierzenia zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki
Uchwała Nr XLII – 320/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Miastu Ząbki prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych w części budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego w Ząbkach.


§ 2

Powierzenie, o którym mowa w §1 nastąpi od czerwca 2010 r., na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 23.04.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 26.04.2010 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.00Magdalena RudnikEdycja strony
26.04.2010 r., godz. 15.31Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2444 razy.