Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLI – 315/10

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
Uchwała Nr XLI – 315/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1. Powierza się prowadzenie zadań z zakresu oświaty polegających
na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński:

a) Powiatowi Mławskiemu.

§2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i upoważnia
do zawarcia odpowiednich umów z Powiatem Mławskim.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 31.03.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.04.2010 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.14Magdalena RudnikEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 11.36Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2115 razy.