Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLI – 312/10

w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Tłuszcz
Uchwała Nr XLI – 312/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy TłuszczNa podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych w części budowy chodnika w drodze powiatowej Nr 4329W w obrębie Miasta Tłuszcz oraz w drodze powiatowej Nr 4325W od Postolisk do dr Nr 636.


§ 2

Powierzenie, o którym mowa w §1 nastąpi od dnia 1 marca 2010 r.


§ 3

Na zadania określone w § 1 powiat przekaże gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 31.03.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.04.2010 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.12Magdalena RudnikEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 11.23Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2283 razy.