Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLI – 310/10

w sprawie przekazania Staroście skargi Pani M. W.
Uchwała Nr XLI – 310/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie przekazania Staroście skargi Pani M. W.Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Skargę Pani M. W. z dnia 2 marca 2010r., przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 marca 2010r. niezgodnie z właściwością przekazuje się Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącej, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 31.03.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.04.2010 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.11Magdalena RudnikEdycja strony
02.04.2010 r., godz. 10.58Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2219 razy.