Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Pan J. J. zam.w Z., ul. W, złożył skargę na Starostę Wołomińskiego w związku z podjęciem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku usługowego na terenia działki ewidencyjnej xxx obręb yyy położonej w Z. przy ul. W.
Po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy oraz posiadanymi dokumentami Komisja do Rozpatrywania Skarg i Wniosków Rady Powiatu Wołomińskiego, na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2007r. postanowiła uznać skargę Pana J. J. za bezzasadną.
Komisja ustaliła, iż organom prowadzącym ww. postępowanie nie można zarzucić bezczynności czy też opieszałości w działaniu. Wszelkie rozstrzygnięcia organów były podejmowane z zachowaniem ustawowych terminów, w sposób zgodny z przepisami administracyjnymi. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie upoważniają Rady Powiatu do bezpośredniej ingerencji w formie zaleceń i poleceń co do sposobu załatwienia konkretnej sprawy.
Wobec powyższego Komisja nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 01.02.2010 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.02.2010 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2010 r., godz. 11.16Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1792 razy.