Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 302/10

w sprawie rozpatrzenia skargi J. G.
Uchwała Nr XXXIX – 302/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi J. G.Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Uznaje się skargę J. G. z dnia 4 czerwca 2009r. za bezzasadną
w części dotyczącej działalności Starosty Wołomińskiego.
2. Skarga w części dotyczącej Radnego Krzysztofa Strzałkowskiego nie podlega rozpatrzeniu.
3. W części dotyczącej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazuje się skargę Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 27.01.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 31.01.2010 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.23Magdalena RudnikEdycja strony
31.01.2010 r., godz. 14.59Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2290 razy.