Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 300/10

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor”
Uchwała Nr XXXIX – 300/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się statut Ośrodkowi Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XXXV–257/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi dokumentacji etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 27.01.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 31.01.2010 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.22Magdalena RudnikEdycja strony
31.01.2010 r., godz. 14.51Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2577 razy.