Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-188/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
Uchwała Nr XXV-188/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XIX-136/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”
- Nr III-63/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-67/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-79/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-150/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
- Nr III-82/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr III-83/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-84/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-94/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-96/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr XXI-163/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-104/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-106/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-112/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych
- Nr III-114/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-116/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-170/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-125/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-132/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-136/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-149/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXIV-177/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-156/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-157/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2
1. Zwiększa się o kwotę 602.671 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6410 107.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 2008 461.389 zł
§ 2009 24.427 zł
§ 6208 9.359 zł
§ 6209 496 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 602.671 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 2110 107.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2888 495.671 zł


§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 670.822 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6060 10.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6050 60.000 zł
§ 6060-1 47.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4018 12.978 zł
§ 4019 2.290 zł
§ 4118 9.484 zł
§ 4119 1.674 zł
§ 4128 1.243 zł
§ 4129 528 zł
§ 4178 81.256 zł
§ 4179 14.339 zł
§ 4218 15.470 zł
§ 4219 2.730 zł
§ 4288 107.100 zł
§ 4289 18.900 zł
§ 4308 232.746 zł
§ 4309 41.073 zł
§ 4418 850 zł
§ 4419 150 zł
§ 6068 9.359 zł
§ 6069 1.652 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 670.822 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 4210-1 107.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810-3 10.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 4019 15.268 zł
§ 4118 7.445 zł
§ 4119 3.716 zł
§ 4128 1.181 zł
§ 4129 590 zł
§ 4178 73.314 zł
§ 4179 22.278 zł
§ 4218 12.912 zł
§ 4219 16.299 zł
§ 4288 126.000 zł
§ 4308 273.819 zł
§ 4418 1.000 zł
§ 4

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. . Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 19.11.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 26.11.2008 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.30Magdalena RudnikEdycja strony
26.11.2008 r., godz. 09.55Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3289 razy.