Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-185/08

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej nieodnawialnej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
Uchwała Nr XXV-185/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 listopada 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej nieodnawialnej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do udzielenia poręczenia za zobowiązania wynikające z zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Banku PeKaO S.A. kredytu obrotowego w formie linii kredytowej nieodnawialnej do kwoty 2.000.000 zł.
2. Poręczenie jest ważne do 30 listopada 2009 r.
3. Poręczenie obejmuje spłatę wszelkich zobowiązań Szpitala Powiatowego wynikających z umowy kredytowej tj. należności głównej, odsetek i innych kosztów poniesionych przez Bank do kwoty 2.000.000 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 19.11.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 26.11.2008 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.28Magdalena RudnikEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 11.27Magdalena RudnikEdycja strony
26.11.2008 r., godz. 09.13Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2308 razy.