Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-183/08

w sprawie przekazania Wojewodzie skargi A. i Z. D.
Uchwała Nr XXIV-183/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.w sprawie przekazania Wojewodzie skargi A. i Z. D.Na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się skargę A. i Z. D. z dnia 14 lipca 2008r. Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2.

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.23Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2008 r., godz. 14.59Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2468 razy.