Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-179/08

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
Uchwała Nr XXIV-179/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.


w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Realizacja zadań nastąpi ze środków, jakie zostaną przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII-169/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 12.24Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 11.21Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2008 r., godz. 14.47Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2810 razy.