Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-177/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
Uchwała Nr XXIV-177/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XIX-136/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”
- Nr III-63/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-67/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-79/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-150/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
- Nr III-82/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr III-83/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-84/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-94/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-96/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr XXI-163/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-104/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-106/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-112/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych
- Nr III-114/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-116/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-170/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-125/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-132/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2
1. Zwiększa się o kwotę 1.347.140 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6300 5.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 168.989 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 0970 500 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 7.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 1.980 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2888 495.671 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0970 2.000 zł
§ 6300 333.000 zł
§ 6430 333.000 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 696.000 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 6300 30.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6300 333.000 zł
§ 6430 333.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 651.140 zł


§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 2.060.440 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-8 74.504 zł
§ 6050-11 400 zł
§ 6050-16 35.000 zł
§ 6050-17 22.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji § 6060-0 500 zł
§ 6060-2 15.000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6060-2 5.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4240-2 500 zł
§ 6050-1 5.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-5 22.000 zł
§ 2540-7 8.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-3 2.000 zł
§ 2540-6 6.100 zł
§ 2540-1 46.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220-1 31.585 zł
§ 6220-0 7.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 1.980 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 4118 7.445 zł
§ 4128 1.181 zł
§ 4178 73.314 zł
§ 4218 12.912 zł
§ 4288 126.000 zł
§ 4308 273.819 zł
§ 4418 1.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 1.280.200 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 2.000 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 1.409.300 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 15.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 6050-0 30.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-3 20.000 zł
§ 2540-4 35.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-5 20.000 zł
§ 6050 1.280.200 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540-2 9.100 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 651.140 zł
§ 4

Treść § 6.2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
dochody 343.898 zł
wydatki 432.651 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.
§ 5
Treść § 8.2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.2 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1.715.000
2) wydatki - 2.444.544
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.


§ 6

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 12 „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 12.21Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 11.21Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2008 r., godz. 14.29Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3567 razy.