Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-45/03

w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Ostrówku imienia Marii Grzegorzewskiej.
Uchwała Nr VI-45/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Ostrówku imienia Marii Grzegorzewskiej.Na podstawie art.62 ust.3 w związku z art.58 ust.6, 60 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz §1 ust.4 załącznika nr 2, §1 ust.
3 załącznika nr 3 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 roku Nr 61 poz.624 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół Specjalnych w Ostrówku z siedzibą przy ul. P. Skargi 5 imię Marii Grzegorzewskiej.
Zgodnie z powyższym pełna nazwa placówki otrzymuje następujące brzmienie:
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ul. P.Skargi 5


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.52Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3590 razy.