Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-44/03

w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.
Uchwała Nr VI-44/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Tworzy się w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku środki specjalne.


§ 2

Ustala się następujące źródła przychodów środków specjalnych:
1. dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły,
2. odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym środków specjalnych.


§ 3

Uzyskane przychody przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą jednostki.


§ 4

Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.04.2013 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2013 r., godz. 11.15Małgorzata JeznachEdycja strony
20.06.2003 r., godz. 13.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3473 razy.