Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-43/03

w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów.
Uchwała Nr VI-43/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdówNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokościach określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI-43/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

ryczałt w zł. brutto za usuwanie zł. brutto za parkowanie 1 doba zł. brutto suma za usuwanie i parkowanie w 1 dobie zł brutto parkowanie każda następna doba
Samochody osobowe (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg) 300,- 50,- 350,- 25,-
Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg (samochody ciężarowe, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, autobusy) 900,- 150,- 1.050,- 50,-

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.50Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4120 razy.