Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-158/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-140/08 z dnia 27 maja 2008r.(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4533)
Uchwała Nr XXI-158/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-140/08 z dnia 27 maja 2008r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIX-140/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego zmienia się § 5, nadając mu brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 20.06.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.36Magdalena RudnikEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.23Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5237 razy.