Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-157/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-138/08 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4532)
Uchwała Nr XXI-157/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX-138/08


Na podstawie art. 130a ust. 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIX-138/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu wprowadza się zmiany § 1 polegające na tym, że w § 1 po wyrażeniu „w art. 130a” dodaje się wyrażenie „ust. 1 i ust. 2”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie wraz z Uchwałą XIX-138/08 na zasadach i terminie tam określonych.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 20.06.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.01Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.35Magdalena RudnikEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.22Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4467 razy.