Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-140/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4531)
Uchwała Nr XIX-140/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2008r. zmienia się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych ustalony w Uchwale Nr XXXI-217/2001 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 200lr. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, zmienionej Uchwałami: Nr XIV-108/04 z 26 marca 2004r., Nr XXIV-197/05 z 30 marca 2005r., Nr XXVI-211/05 z 24 maja 2005r., Nr XXXV-289/06 z 25 kwietnia 2006r.


§ 2

W Uchwale Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku Nr 1:
a/ w pkt. I dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „Technikum w Wołominie ul. Legionów 85”,
2. w załączniku Nr 2:
a/ w pkt. I usuwa się pkt 1 w brzmieniu: „Liceum Ogólnokształcące w Markach
ul. Piłsudskiego 96”,
b/ w pkt. I - pkt 2 staje się pkt 1,
c/ w pkt. I uzupełnia się nazwę Zespołu Szkół w Markach ul. Piłsudskiego 96, dodając słowa
„Nr 1”,
3. w załączniku Nr 3:
a/ pkt. I otrzymuje brzmienie: „Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowych Ręczajach”,
4. w załączniku Nr 4:
a/ w pkt. I uzupełnia się nazwę Szkoły Zawodowej w Radzyminie ul. Komunalna 6, dodając
słowo „Zasadnicza”,
5. w załączniku Nr 5:
a/ w pkt. I uzupełnia się nazwę Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 1
w Wołominie ul. Sasina 33, dodając numer „I”,
b/ w pkt. II uzupełnia się nazwę Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 3
w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1, dodając numer „III”,


§ 3

W związku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami wymienionymi w § 1 oraz określonymi w § 2, ustala się treść załączników do Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001r. w następującym brzmieniu:

Załącznik Nr 1
„Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński”

I. Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
1. II Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85
2. II Liceum Profilowane w Wołominie ul. Legionów 85
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie ul. Legionów 85
4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85
5. Technikum w Wołominie ul. Legionów 85


II. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38
1. I Liceum Profilowane w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
2. Technikum Ekonomiczne w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
3. Technikum Handlowe w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
4. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
5. Szkoła Policealna w Wołominie Al. Armii Krajowej 38

III. Zespół Szkół w Tłuszczu ul Radzymińska 2
1. Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu ul Radzymińska 2
2. Liceum Profilowane w Tłuszczu ul Radzymińska 2
3. Technikum Mechaniczne w Tłuszczu ul Radzymińska 2
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu ul. Radzymińska 2

IV. Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
1. Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1
2. Liceum Profilowane w Zielonce ul. Inżynierska 1
3. Technikum w Zielonce ul. Inżynierska 1
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonce ul. Inżynierska 1
5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1

V. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
1. Technikum Architektury Krajobrazu w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
2. Liceum Profilowane w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
4. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
5. Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu.

VI. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26

VII. Liceum Ogólnokształcące w Urlach ul. Żwirki i Wigury 2

Załącznik Nr 2
„Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Marki”

I. Zespół Szkół Nr 1 w Markach ul. Piłsudskiego 96
1. Liceum Profilowane w Markach ul. Piłsudskiego 96

Załącznik Nr 3
„Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Poświętne”

I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowych Ręczajach
Załącznik Nr 4
„Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Oddział w Radzyminie”

I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie ul. Komunalna 6

Załącznik Nr 5
„Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Wołomin”

I. I Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie ul. Sasina 33
II. III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Załącznik Nr 6
„Szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński”

I. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie ul. Miła 22
2. Gimnazjum Specjalne w Wołominie ul. Miła 22
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Wołominie ul. Miła 22
4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wołominie ul. Miła 22

II. Zespół Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa 21
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach ul. Kasztanowa 21
2. Gimnazjum Specjalne w Markach ul. Kasztanowa 21

III. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Piotra Skargi 5
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku ul. Piotra Skargi 5
2. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku ul. Piotra Skargi 5


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.51Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.21Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5764 razy.