Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-41/03

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.
Uchwała Nr VI-41/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Wołomińskiego na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, uchwala, co następuje:§ 1

Rada udziela Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2002.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3829 razy.