Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX - 139/08

w sprawie: zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce, ul. Inżynierska 1
Uchwała Nr XIX-139/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce, ul. Inżynierska 1Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5c pkt 1) w związku z art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2008 roku dokonuje się zmiany nazwy Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 - utworzonego na podstawie Zarządzenia Nr 5/72 Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 19 maja 1972 roku w sprawie otwarcia Technikum Elektrycznego w Zielonce - nadając mu nową nazwę w brzmieniu: „Technikum”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 11.00Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2284 razy.