Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX - 137/08

w sprawie: użyczenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XIX-137/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.w sprawie: użyczenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na użyczenie przez Powiat Wołomiński na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 126,60 m2, położonej w Wołominie przy ul. 1-go Maja, stanowiącej działkę nr ewid. 195/5 z obrębu 32 z przeznaczeniem na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Użyczenie nastąpi w formie umowy cywilnoprawnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 10.09Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2363 razy.