Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX - 135/08

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XIX-135/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 206 ust. 2 pkt c i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji w 2008 r. projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o ogólnej wartości 553 822 zł.
2.Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5 % całego projektu, tj. kwoty 58 151 zł.§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Wołomińskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 10.00Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2290 razy.