Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-39/03

w sprawie: delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Wołomińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Uchwała Nr VI-39/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.w sprawie: delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Wołomińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Na podst. art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego deleguje radnych:
1. Tadeusza Wiśniewskiego
2. Edwarda Olszowego
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3435 razy.