Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 134/08

w sprawie rozpatrzenia skargi D. Ż. na Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XVIII – 134/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi D. Ż. na Starostę WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę D. Ż. z dnia 19 kwietnia 2007r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 11.14Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2767 razy.