Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 133/08

w sprawie: oddalenia skargi Pani J. M. na Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XVIII – 133/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


w sprawie oddalenia skargi Pani J. M. na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Uznaje się skargę Pani J. M. z dnia 31 marca 2008r. za bezzasadną.

§ 2Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącej na adres wskazany w skardze.

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 11.02Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2488 razy.