Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 130/08

w sprawie: nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Urlach imienia „Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
Uchwała Nr XVIII – 130/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.w sprawie: nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Urlach imienia „Bitwy Warszawskiej 1920 roku”


Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Urlach przy ul. Żwirki i Wigury 2 utworzonemu na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 18.02.2002r. nadaje się imię „Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.


§ 2

Zmienia się dotychczasową nazwę placówki, o której mowa w § 1, ustalonej aktem założycielskim z dnia 18 lutego 2002 roku, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: „Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach”.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 10.54Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2415 razy.