Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 127/08

w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
Uchwała Nr XVIII – 127/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.w sprawie: przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przekazuje Gminie Dąbrówka prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych w części remontów i modernizacji chodników i zjazdów bramowych w pasie drogowym w obrębie Gminy Dąbrówka.


§ 2

Przekazanie, o którym mowa następuje na okres od dnia 23 kwietnia 2008r. do dnia 30 listopada 2008r.


§ 3

Na zadania określone w § 1 powiat przekaże gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 000zł. na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 10.27Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2747 razy.