Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V-36/03

w sprawie:Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała nr V-36/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. a) i b) oraz ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn zm.) oraz w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wołominie w składzie:

1) Przewodniczący:
Grzegorz Dudzik
2) Członkowie:
1. Tadeusz Bulik
2. Kazimierz Rakowski
3. Michał Jakubowski
4. Janusz Wereczyński
5. Andrzej Siarna
6. Romuald Zacharski
7. Jerzy Mikulski
8. Krzysztof Sikorski
9. Elżbieta Główka
10. Hanna Wujkowska
11. Elżbieta Mikulska
12. Ireneusz Maślany
13. Beata Wyszyńska-Lasota
3) Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:
Konstanty Bartoń


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i ogłoszeniu w prasie lokalnej.


§ 4

Odwołuje się Radę Społeczną SZPZOZ w Wołominie powołaną uchwałą Rady Powiatu nr 219/2002.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3736 razy.