Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-34/03

w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr IV-34/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz .Urz. Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 144, poz. 3193) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Roczny Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej przedłożony w formie załącznika do niniejszej uchwały na rok 2003.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3552 razy.