Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-33/03

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Finansowej.
Uchwała Nr IV-33/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Uchwała Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.04.2002 r Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 144 poz. 3193) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Zmienia się zał. 1 do uchwały nr II-19/2002 z dnia 3 grudnia.2002 r. Rady Powiatu Wołomińskiego w części dot. składu osobowego Komisji Finansowej w sposób określony w ust.2
2. Skład Komisji Finansowej zostaje uzupełniony o radnego Ireneusza Maślanego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.42Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3639 razy.