Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI – 80/07

w sprawie: wyrażenia opinii nt. czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału Okulistyki Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
Uchwała Nr XI – 80/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie: wyrażenia opinii nt. czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału Okulistyki Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 pkt 3 i art. 36 i art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału Okulistyki SZPZOZ w Wołominie w dniach od 26 listopada do 31 grudnia 2007 r. z uwagi na planowane przeprowadzenie remontu oddziału.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor SZPZOZ w Wołominie w związku z planowanym remontem Oddziału Okulistyki zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału w dniach od 26 listopada do 31 grudnia 2007 r. Czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych przez Oddział Okulistyczny w Wołominie nie będzie miało wpływu na realizację umowy z NFZ w 2007 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2007 r., godz. 13.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2543 razy.