Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 66/07

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,, Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.
Uchwała Nr IX – 66/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,, Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i pkt 21 oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu wyraża zgodę na udział Powiatu w realizacji Projektu p.n. ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”
2. Upoważnia się Starostę Powiatu Wołomińskiego do podpisania porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 11.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2500 razy.