Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 63/07

w sprawie: ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Uchwała Nr IX – 63/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.


w sprawie: ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U 2005 Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)-Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 1.050 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).


§ 2

Traci moc uchwała Nr XVI-130/04 Rady Powiatu Wołomińskiemu z dnia 15.06.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.Uzasadnienie:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wystąpił za pośrednictwem Zarządu Powiatu z wnioskiem do Rady Powiatu Wołomińskiego o podniesienie wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, z kwoty 620 zł na kwotę 1.050 zł, przy niezmienionej wartości jednego punktu w wysokości 4,20 zł (Uchwała Nr XVI-129/04 RPW z 15.06.2004 r.). Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w większości mają zaszeregowanie w górnych „widełkach” i nie ma możliwości podniesienia wynagrodzeń nawet o wskaźnik inflacji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 10.59Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2895 razy.