Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 55/07

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr VIII – 55/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 4 pkt 1 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Powiatu Wołomińskiego od dnia 1 maja 2007 roku w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.200,00
2) dodatek funkcyjny – 1 920,00
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 848,00 zł
4) dodatek stażowy nie przysługuje.
Łączne miesięczne wynagrodzenie ustala się na kwotę 9 968,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2324 razy.