Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 29/07

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
Uchwała Nr IV – 29/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 stycznia 2007 r.w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte uchwałą Nr 102/2006 Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie z dnia 12 grudnia 2006 r.


§ 2

Uchwała Nr 102/2006 Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie z dnia 12 grudnia 2006 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SZPZOZ w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2007 r., godz. 14.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2404 razy.