Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III-18/06

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
wała Nr III-18/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 191 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Ustala się :
1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego,
2. Plan finansowy wydatków o których mowa w ust 1,
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2006.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2007 r., godz. 12.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3444 razy.