Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III–14/06

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Siarny.
Uchwała Nr III – 14/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Siarny.


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 21 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu z okręgu wyborczego nr 3, z Listy nr 20 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA, radnego Pana Andrzeja Siarny, z racji pisemnego zrzeczenia się przez niego mandatu w związku z powołaniem na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2007 r., godz. 09.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2525 razy.