Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II–13/06

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.
Uchwała Nr II–13/06
Rady powiatu Wołomińsk8iego
z dnia 8 grudnia 2006r.


w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i 5, art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21.ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:


§ 1.

1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie nadając mu następujące brzmienie:
„Rada Powiatu upoważnia Zarząd do wskazania lokalizacji siedziby domu.”
2. Pozostałe postanowienia ww. Uchwały pozostają bez zmian.


§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2006 r., godz. 14.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2472 razy.