Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-57/03

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr VIII-57/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 czerwca 2003 r.w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z § 34, § 37 ust. 3 oraz § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu, powołuje w skład Komisji Rewizyjnej radnego Tomasza Paciorka.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2003 r., godz. 12.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3767 razy.