Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-53/03

w sprawie: akceptacji treści porozumienia zawartego między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr VIII-53/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie: akceptacji treści porozumienia zawartego między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i pkt 12, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. „h” ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada powiatu akceptuje treść porozumienia zawartego między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego określonego
w porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2003 r., godz. 12.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3474 razy.