Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II-14/02

w sprawie: zmiany kategorii dróg w Gminie Wołomin.
Uchwała Nr II-14/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 03.12.2002 r.

w sprawie: zmiany kategorii dróg w Gminie Wołomin.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1
Z dniem 1 stycznia 2003 r. pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące drogi położone na terenie Miasta i Gminy Wołomin:
1. droga Grabie Stare - Mostówka o dł. 6.700 mb,
2. ul. Czarnieckiego w Czarnej o dł. 1.600 mb,
3. ul. Główna w Grabiu Starym o dł. 2.000 mb.


§ 2
Wykreśla się z wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX-147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych, drogi wymienione w § 1 niniejszej uchwały.


§ 3
Z dniem 1 stycznia 2003 r. zalicza się do kategorii dróg powiatowych następujące drogi położone na terenie Miasta i Gminy Wołomin:
1.ul. Kanałowa w Wołominie o dł. 350 mb,
2.ul. Wileńska o dł. 800 mb,
3.ul. Wyszyńskiego w Majdanie o dł. 650 mb.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 12.31Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4298 razy.