Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II-13/02

w sprawie: przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dot. przyjmowania wniosków i wydawania paszportów oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
Uchwała Nr II-13/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 grudnia 2002 r.w sprawie: przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dot. przyjmowania wniosków i wydawania paszportów oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim


Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków i wydawania paszportów określanych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.) oraz akceptuje się treść porozumienia z Wojewodą Mazowieckim stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 12.31Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3527 razy.