Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ROK 2020


Podstrony:
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 63/1 pochodzącą z podziału działki ew. nr 63 z obrębu 02-03, miasto Radzymin, o powierzchni 183 m2
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  o uchyleniu w całości decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 156/2019 z dnia 29.05.2019r. ustalająca odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę nr ew. 2/2, obręb 0034, 03-10 Ząbki o powierzchni 0,0972 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 324 z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów z działkami ewidencyjnymi nr 323, 325 z obrębu 0005 – Krusze, gmina Klembów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Wołomin w obrębie 35 Wołomin, gmina Wołomin, stanowiące działki ewidencyjne nr 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, 198/2
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 238 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin, z działką ewidencyjną nr 323 (KW brak) z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 238 z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin, z działką ewidencyjną nr 135 (KW brak) z obrębu 0010-Łąki, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 70 z obrębu 0009-Krawcowizna, gm. Strachówka na odcinku z działką ewidencyjną nr 72 (KW nr 47102) z obrębu 0009-Krawcowizna, gm. Strachówka
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji nr 653/2020 znak WGG.683.1.452.2020.AZ ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr ew. 172/1, obręb 0018 Marianów, gm. Dąbrówka
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 198 w obrębie Karolew, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 367 z obrębu 0010 – Kozły, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 366 z obrębu 0010 – Kozły, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 345 ( brak KW), nr 424 ( nr KW WA1W/00056830/6) i nr 423/2 ( nr KW WA1W/00056830/2) z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych: nr 26 z obrębu 0006- Grabów, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 25 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0006-Grabów, gm. Tłuszcz oraz nr 602 z obrębu 0011-Kury gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 83 z obrębu 0022-Zofinin, gm. Strachówka na odcinku z działkami ewidencyjnymi nr 2 i nr 85 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0022-Zofinin, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 217, 219 i 250 z obrębu 0024-Wszebory, gm. Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 42/2 z obrębu 0005 – Dybów Kolonia, gmina Radzymin z działką ewidencyjną nr 43/2 z obrębu 0005 – Dybów Kolonia, gmina Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 866, 863 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 868, 1171 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 474/2, 474/1 z obrębu 0005-Franciszków, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 450 z obrębu 0005-Franciszków, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 321 (KW WA1W/00058488/7) z obrębu 0005- Krusze, gmina Klembów z działkami ewidencyjnymi nr 313, 323 z obrębu 0005- Krusze, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 297, 298 z obrębu 0012 – Kołaków, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 296/2 z obrębu 0012 – Kołaków, gmina Dąbrówka
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 29 października 2020 r. decyzji nr 617/2020 znak: WGN.683.1.311.2017.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Kobyłka, w obrębie 0046,46 , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/1, o powierzchni 0,0078 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Kobyłka, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „ Budowa drogi gminnej ul. Hubala w Kobyłce”
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 230 (KW WA1W/00067361/7) z obrębu 0004 – Kraszew Nowy, gmina Klembów z działką ewidencyjną nr 237 z obrębu 0004 – Nowy Kraszew, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 456 z obrębu 0008-Kąty Wielgi, gm. Strachówka z działkami ewidencyjnymi nr 445 (brak KW) i nr 457 ( numer KW 41862) z obrębu 0008- Kąty Wielgi, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 213 z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów min. z działkami ewidencyjnymi nr 437 (brak KW) i nr 433 (brak KW) z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 216 z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów z działką ewidencyjną nr 451 (brak KW) z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji nr 1685p/2020 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej w miejscowości Krawcowizna w gminie Strachówka
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o uchyleniu w części i utrzymaniu w mocy pozostałej części zaskarżonej decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 36pz/2019 z dn. 14.11.2019r. znak WAB.6740.14.43.2019 - inwestycja drogowa pn. "Budowa drogi gminnej Warmiaki-Borki, gm. Jadów, obręb Borki, jedn. ewid. 143406_2 Jadów, gm. Jadów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Radzyminie, w obrębie 0021 Stare Załubice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 141/8
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Radzyminie, w obrębie 01-01 Radzymin przy Al. Słonecznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość , która z mocy prawa stała się własnością Gminy Wołomin, tj. dz.ew. nr 46/2 o pow. 0,0081 ha z obrębu 0026-26, położonej w Wołominie
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 617/1 z obrębu Jadów, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 264 z obrębu 0012 – Łysobyki, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 239 z obrębu 0012 – Łysobyki, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 286 z obrębu 0006 – Kraszew Stary, gm. Klembów z działką ewidencyjną nr 285 z obrębu 0006 – Kraszew Stary, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 45 (KW WA1W/00021315/6), 46 (KW WA1W/00021315/6) z obrębu 5-14 – Marki, gm. Marki z działką ewidencyjną nr 40 (KW WA1W/00116626/2) z obrębu 5-14 Marki, gmina Marki
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic min. działki ewidencyjnej nr 474/1 z obrębu 0011-Łosie, gm. Radzymin z działką ew. nr 473 obręb 0011-Łosie, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic min. działki ewidencyjnej nr 263 z obrębu 0010-Kozły, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 261 i nr 264 obręb 0010-Kozły, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 550, 514, 110, 114, 115, 235, 237, 120, 247, 265, 272, 128, 489, 494, 900, 901, 495, 902, 916 z obrębu 0018-Marianów, gm. Dąbrówka
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 78, obręb 033, Zagościniec 03 gm. Wołomin
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 80/1, obręb 034, Zagościniec 04 gm. Wołomin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego przeznaczonych do sprzedaży
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Wołomin przy Al. Niepodległości w obrębie 35 Wołomin, gmina Wołomin stanowiące działki ewidencyjne nr 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, 198/2
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 211/3, obręb 0013 Roszczep gm. Klembów
 • Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 587/2020 z dnia 14.10.2020r.
  o wydaniu zezwolenia Firmie PERN S.A na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Michałów, gm. Klembów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 1002, 1003, 1004
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  u ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 841 z obrębu 0016 – Sitne, gm. Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 842/3, 844/5, 844/6, 844/7 z obrębu 0016 – Sitne, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 364 z obrębu 0011 – Międzyleś, gm. Poświętne z działkami ewidencyjnymi nr 362, 369 z obrębu 0011 – Międzyleś, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 695/1, 700 z obrębu 0024 – Wólka Dąbrowicka, gm. Poświętne z działką ewidencyjną nr 695/2 (KW WA1W/00048419/0) z obrębu 0024 – Wólka Dąbrowicka, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 64 (KW WA1W/00062079/8) z obrębu 0025 – Zaścienie, gm. Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 364 (KW WA1W/00062265/9) z obrębu 0024 – Wszebory, gm. Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 379, 383 z obrębu 0016 – Postoliska, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 400/3 z obrębu 0016 – Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego
  o terminach czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Nadma, w gminie Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 367 z obrębu Zaścienie, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 368 z obrębu Zaścienie, gmina Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 610 z obrębu 0015 - Tuł, gmina Klembów stanowiącą własność, pozostającą w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania z działką ewidencyjną nr 613 (KW WA1W/00062156/2) z obrębu 0015 - Tuł, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 100/1 (KW WA1W/00078063/8) z obrębu 0018 - Rysie, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 106 z obrębu 0018 - Rysie, gmina Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin
  Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 15 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, sala konferencyjna o godzinie 10:00
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 456 oraz 458/2 z działkami ewidencyjnymi nr 458/1, 459, 461/6 z obrębu 0004 - Dzięcioły, gm. Tłuszcz
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 1 października 2020 r. decyzji nr 544/2020 znak: WGG.683.1.236.2019.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin, obręb 0021, Stare Załubice, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 167/5, o powierzchni 0,0029 ha, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Mazowiecka) w Starych Załubicach na odcinku od dz. nr ew. 269/14 do dz. nr ew. 283/5 obręb 0021,Stare Załubice, gmina Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 486 z obrębu 0017 - Starowola, gm. Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 306, 307 z obrębu 0017 - Starowola, gm. Jadów
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu decyzji orzekającej ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako działka nr 296/1 położoną w obrębie 0035,35 w miejscowości Wołomin
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124b w związku z art. 124a i 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako część działek 1002, 1003, 1004 w obrębie Michałów, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 342, 343 z obrębu 0016 - Postoliska, gm. Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 373, 348 z obrębu 0016 - Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 444 obręb 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 567/2 obręb 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 208, 209 z obrębu 0011- Łosie, gm. Radzymin z działką ewidencyjną nr 199/2 z obrębu 0011- Łosie, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 357 (KW numer WA1W/00056712/3) z obrębu 0015- Tuł, gmina Klembów z działkami ewidencyjnymi nr 358, 356 z obrębu 0015- Tuł, gmina Klembów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarby Państwa
  Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 4 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin sala konferencyjna godzina 10:00
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczonej jako dz. ew. nr 416/2, obręb 0013 Roszczep, gmina Klembów o pow. 0,0038 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128/1 obręb 0009 - Michałów, gm. Klembów (KW numer WA1W/00065672/6) z działką ewidencyjną nr 558 obręb 0016 – Wola Rasztowska, gm. Klembów (brak KW) stanowiącą własność, pozostającą w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 411/4 z obrębu 0005- Franciszków, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 399 stanowiącą własność, pozostającą w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 45 obręb 0051 5-08 Marki, gm. Marki stanowiącej własność, pozostającej w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 516, 825, 827, 824, 828, 510, 521, 726, obręb 0003-Borzymy, gm. Jadów stanowiących własność, pozostających w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu osób o nieznanym miejscu zamieszkania
 • Informacja Wojewody Mazowieckiego
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 301/1 (o pow. 0,0133 ha) z obrębu Zawiszyn, gmina Jadów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0002 Karolew, gmina Klembów stanowiąca działkę ewidencyjną nr 198
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 122/1 obręb 0009-Józefów, gm. Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 124 obręb 0009-Józefów, gm. Dąbrówka
 • Zawiadomienie wykonawcy prac geodezyjnych
  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Nadma, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic dz. nr 866 , 859, 806.4, 806.3, 796, 785.1, 702.2, 682.3, 999. 4, 999.18,999.1. 1007.1, 1076 107.2, 1035.2, 1035.3, 1059.1, 1060.1, 1063, 1071.1, 1070.3, 1158.3, 1172.2, 1484.3, 1531.1, 1543, 999.3 obręb 0013 - Nadma, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic dz. nr 25 35/4, 31, 32, 33, 77, 79 obr. 0020-Kobyłka, gm. Kobyłka
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nieruchomości położonej w Radzyminie, w obrębie 0021 Stare Załubice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 141/8
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 444 obręb 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr: 247/2 i 249/4
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 444 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr: 186/2, 211, 212, 471, 478/2,479 480/1, 249/3, 485, 486, 304/2, 491, 496/1, 500, 501/2, 502, 184, 341, 337/2, 340, 423/2, 424, 563, 436
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 438/2 i 440/11 obręb 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 441 obręb 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Radzyminie, w obrębie 01-01 Radzymin przy Alei Słonecznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105 - powierzchnia gruntu zajęta w trakcie realizacji inwestycji wyniesie 1429 m2
 • Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. decyzji nr 458/2020 znak: WGG.683.1.360.2018.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Wołomin, w obrębie 0037,37 oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 228/1, o powierzchni 0,0012 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 316 obręb 0002-Karolew, gm. Klembów z działką ewidencyjną nr 369 obręb 0002-Karolew, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 621 obręb 0015-Rozalin, gm. Strachówka z działkami ewidencyjnymi nr 620 obręb 0015-Rozalin, gm. Strachówka, oraz nr 434 obręb 0022-Zofinin, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleni przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 37 obręb 0019-Sulejów, gm. Jadów z działką ewidencyjną nr 38 (brak KW) z obrębu 0019-Sulejów, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 35/4, 31, 32, 33, 77 i 79 z obrębu 0020- Kobyłka, gm. Kobyłka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic niżej wskazanych działek ewidencyjnych nr 866, 859, 806/4, 806/3, 796, 785/1, 702/ 2, 698/1, 682/3, 999/4 i 999/18, 1017/2, 1035/2, 1035/3, 1059/1, 1060/1, 1063, 1071/1, 1070/3, 1158/3, 1172/2, 1484/3, 1531, 1543 z obrębu 0013-Nadma, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 590, 591, 592, 593, 594 obreb 0017-Rudniki, gm. Tłuszcz z działkami nr 529, 586, 587,588, 597, 598, 599 obręb 0017-Rudniki, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 261/6 (brak KW) obręb 0012-Łysobyki, gm. Tłuszcz min. z działką ewidencyjną nr 239 (brak KW) i nr 240 ( brak KW) z obrębu 0012-Łysobyki, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 64/2 (numer KW WA1W/00109028/8) obręb-0018-Rysie, gm. Tłuszcz min. z działką ewidencyjną nr 71 (brak KW) z obrębu 0018-Rysie, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 29, 62/2, 73/3, 73/4, 77/5, 77/7 obręb 0019-Ostrówek, gm. Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej działki ewidencyjnej nr 77 (numer KW WA1W/00051351/9) obręb-0011-Kury, gm. Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 102 (brak KW), nr 101 (brak KW) i nr 80 (brak KW) z obrębu 0011-Kury, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 178 obręb - 0010 -Księżyki, gm. Strachówka z działką ewidencyjną nr 177 (brak KW) z obrębu 0010-Księżyki, gm. Strachówka
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. decyzji nr 432/2020 znak: WGG.683.1.27.2019.AZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin, w obrębie 0007, Emilianów, oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 90/11, o powierzchni 0,0263 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 486 i 1442 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0023-Wola Ręczajska, gm. Poświętne oraz działki ewidencyjnej 271 (numer KW WA1W/00137813/3) z obrębu 0008-Krubki Górki, gm. Poświętne z działkami ewidencyjnymi:
  - numer 1486 (grunt niehipotekowany), z obrębu 0023-Wola Ręczajska, gm. Poświętne, oraz
  - numer 71 (numer KW WA1W/00137813/3) z obrębu 0008-Krubki Górki, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic niżej wskazanych działek ewidencyjnych:
  - działki ewidencyjnej nr 652 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów z działką ewidencyjną nr 653 (grunt niehipotekowany), z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów
  - działki ewidencyjnej nr 660 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów z działką ewidencyjną nr 659 (grunt niehipotekowany), z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej działki ewidencyjnej nr 62/2 z obrębu 0018-Rysie, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 106 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0018-Rysie, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 54 (numer KW 49788) z obrębu 0002-Borucza, gm. Strachówka z działką ewidencyjną nr 52, z obrębu 0002-Borucza, gm. Strachówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 6/3 (numer KW WA1W/00004047/1) z obrębu 0013-Kobyłka, gm. Kobyłka min. z działką ewidencyjną nr 5 (numer KW WA1W/00014963/1), z obrębu 0013-Kobyłka, gm. Kobyłka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 812 z obrębu 0006-Stary Kraszew, gm. Klembów z działką ewidencyjną nr 809 (brak KW), z obrębu 0006-Stary Kraszew, gm. Klembów i z działką ewidencyjna nr 813 (numer KW WA1W/00052012/8) z obrębu 0006-Stary Kraszew, gm. Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o prowadzonym postępowaniu administracyjnym mającym na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 558/1 (o pow. 0,0093 ha) z obrębu 0004, Dzięcioły gmina Tłuszcz. oraz o sporządzeniu wyceny za ww. grunt
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o prowadzonym postępowaniu administracyjnym mającym na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 557/1 (o pow. 0,0081 ha) z obrębu 0004, Dzięcioły gmina Tłuszcz. oraz o sporządzeniu wyceny za ww. grunt
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  przetarg odwołany
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124b w związku z art. 124a i 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako część działek 1002, 1003, 1004 w obrębie Michałów, gmina Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, oznaczonych numerem 352 z obrębu 143408_2.0014 – Nowe Ręczaje, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych numerami 214 i 215 z obrębu 143411_5.0015 - Pawłów, gm. Tłuszcz, z działką ewidencyjną nr 31 (grunt niehipotekowany) z obrębu 143411_5.0015 - Pawłów, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek nr 951 i 952 z obrębu 0025-Zabraniec, gm. Poświętne, z działką nr 953 (grunt niehipotekowany) obrębu 0025-Zabraniec, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 268 z obrębu 0004-Dąbrowica, gm. Poświętne, z działką ewidencyjną nr 269/2 (grunt niehipotekowany) obrębu 0004-Dąbrowica, gm. Poświętne
 • Decyzja Nr 343/2020 Saroty Wołomińskiego z dnia 20 lipca 2020r.
  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o numerze ewidencyjnym 966 w obrębie 0008 Lipka gmina Klembów, poprzez udzielenie Gminie Klembów zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 463 z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 584 (KW brak), z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Decyzja SKO w Warszawie
  Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich obiektów budowlanych dla potrzeb zadania ”Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowanych w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami na odcinku Warszawa – Rembertów – Sadowne”. Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce i Jasienicy Mazowieckiej
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 147 z obrębu 0015-Pawłów, gm. Tłuszcz min. z działką ewidencyjną nr 31, z obrębu 0015-Pawłów, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 39 (KW nr WA1W/00130627/3) z obrębu 0004-Ciemne, gm. Radzymin, z działkami ewidencyjnymi nr 38/10, 38/12, 38/ 14 (grunt niehipotekowany), 38/11, 38/13, 38/15 (KW nr WA1W/00080439/2), 42/2 (KW nr WA1W/00012465/6), 83/5 i 84/4 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0004-Ciemne gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 157 z obrębu 0016-Rżyska, gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 292 z obrębu 0004-Czarnów, gm. Dąbrówka min. z działką nr 291 z obrębu 0004-Czarnów, gm. Dąbrówka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 256 z obrębu 0026-Zawiszyn, gm. Jadów min. z działką nr 257 z obrębu 0026-Zawiszyn, gm. Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 39 z obrębu 0004-Ciemne, gm. Radzymin, z działkami ewidencyjnymi nr 38/10, 38/12, 38/ 14 (grunt niehipotekowany), 38/11, 38/13, 38/15, 42/2, 83/5 i 84/4 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0004-Ciemne gm. Radzymin
 • Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Wołomin, objętą decyzją Nr 35pz/2017 z dnia 12 września 2017 r. sygn. WAB.6740.14.43.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania oraz zadania nr 2 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 228/1 (o pow. 0,0012 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 228 z obrębu 0037,37 gmina Wołomin.
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu Decyzji nr 221/P/2020 stwierdzającej nabycie przez Gminę Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną, oznaczona jako dz. ew. nr 15/3 obręb 0051, 03-27 m. Ząbki
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu Decyzji nr 222/P/2020 stwierdzającej nabycie przez Gminę Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną, oznaczoną jako dz. ew. nr 15/4 obręb 0051, 03-27 m. Ząbki
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu Decyzji nr 225/P/2020 stwierdzającej nabycie przez Gminę Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną, oznaczona jako dz. ew. nr 79/1 obręb 0018, 01-18 m. Ząbki
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Lipka przy ul. Jesionowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 966, w obrębie 0008 Lipka, gmina Klembów
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  z dn. 15.06.2020 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminna - część ul. Tulipanowej położonej w obrębie 0039, 03-15 oznaczonego jako dz. 72
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  z dn. 15.06.2020 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminna - część ul. Stanisława Lisa-Kuli położonej w obrębie 0015, 01-15 oznaczonego jako dz. 98 oraz 144
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  z dn. 15.06.2020 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminna - część ul. Legionów położonej w obrębie 0030, 03-06 oznaczonego jako dz. 11
 • Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
  o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wołomińskiego nr 400/18 z dnia 28 marca 2018 r., zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich obiektów budowlanych dla potrzeb zadania ”Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowanych w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami na odcinku Warszawa – Rembertów – Sadowne”. Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce i Jasienicy Mazowieckiej”
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 257/1 (KW nr WA1W/00062286/2) z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 285, z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 259 (KW nr WA1W/00062286/2) z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 285, z obrębu 0016-Postoliska, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 23/1 (KW nr WA1W/00047204/3) z obrębu 0007-Kolno, gm. Poświętne z działką ewidencyjną nr 21 (KW nr 23241) i działką nr 3 (grunt niehipotekowany) z obrębu 0007-Kolno, gm. Poświętne
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 211/3 (o pow. 0,0010 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 211 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 167/2 (o pow. 0,0014 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 167/1 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów.
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do działki ew. nr 390/3 z obrębu 0008,Lipka, położonej w gminie Klembów
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ulicy Brzozowej w Ząbkach, stanowiąca dz. ew. nr 147/5 obr. 0022, 01-22 m. Ząbki
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 255 z obrębu 0007-Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz min; z działką ewidencyjną nr 251, z obrębu 0007-Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 544/1 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 543 (KW nr WA1W/00119792/7), z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 227 (KW nr WA1W/001217055) z obrębu 0015-Pawłów, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 31, z obrębu 0015-Pawłów, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 183/1 (KW nr WA1W/00119792/7) z obrębu 0011-Kury, gm. Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 133, nr 134, nr 188, nr 189
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego przeznaczonych do dzierżawy
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ul. Marii Konopnickiej, położonej w obrębie nr 0016 01-16, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 66 o powierzchni 0,2348 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 625 (KW nr WA1W/00046435/4) z obrębu 0022-Wola Cygowska, gm. Poświętne z działką ewidencyjną nr 576, z obrębu 0022-Wola Cygowska, gm. Poświętne
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  dot. wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - gminną - część ul. Lotniczej dot. dz. 127/1 obr. 0036, 03-12 m. Ząbki
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  dot. wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przez Gminę Ząbki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - gminną - część ul. Lotniczej dot. dz. 109/1 oraz 149/10
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  z dnia 28 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 90/11 obr. Emilianów gm. Radzymin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 497 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi: nr 475 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz oraz nr 488/2 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 497 z obrębu 0004-Dzięcioły, gm. Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 1327 z obrębu 0008-Jasienica, gm. Tłuszcz
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości położonej w miejscowości Wołomin przy Al. Niepodległości w obrębie 35 Wołomin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 194/2
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 243/2 (grunt niehipotekowany) i działki ewidencyjnej nr 243/7 ( KW nr WA1W/00044612/5) z obrębu Cygów, gm. Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 312 z obrębu Krusze, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych 232 i 234 z obrębu 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
  o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej w gminie Zielonka, oznaczonej jako działka nr 169/3 o pow. 2,5945 ha
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 21, 48, 73 i 99/2 z obrębu Czarna -01, gmina Wołomin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 20 i 47 obręb Czarna -01, gmina Wołomin
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 246 obręb Nowy Cygów, gmina Poświętne
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 141 z działką 139/2 obręb Krusze, gmina Klembów
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. o utrzymaniu w mocy - decyzją nr 1006/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. - decyzji Starosty Wołomińskiego nr 612/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 271/1 o powierzchni 0,0025 ha położoną w obrębie 0035,35 w miejscowości Wołomin przeznaczoną na realizacje celu publicznego polegającego na "Budowie ulicy Kąty w Wołominie na odcinku od. ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości"
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Urle, stanowiące działki ewidencyjne nr 952/1 i 953, z obrębu 0021 Urle, gmina Jadów w celu wykonania inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu linii kablowych Nn-0,4kV oraz linii napowietrznych Nn-0,4kV
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. o utrzymaniu w mocy - decyzją nr 1007/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. - decyzji Starosty Wołomińskiego nr 607/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 292/1 o powierzchni 0,0020 ha położoną w obrębie 0035,35 w miejscowości Wołomin przeznaczoną na realizacje celu publicznego polegającego na "Budowie ulicy Kąty w Wołominie na odcinku od. ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości"
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. o utrzymaniu w mocy - decyzją nr 933/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. - decyzji Starosty Wołomińskiego nr 610/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 286/1 o powierzchni 0,0024 ha położoną w obrębie 0035,35 w miejscowości Wołomin przeznaczoną na realizacje celu publicznego polegającego na "Budowie ulicy Kąty w Wołominie na odcinku od. ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości"
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 75 z obrębu 0024-Wszebory, gm. Dąbrówka z działką ewidencyjną numer 85 z obrębu 0024-Wszebory, gm. Dąbrówka
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka ewidencyjna nr 966, obręb 0008 Lipka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 163/2 z obrębu 0004-Kraszew Nowy, gm. Klembów na odcinku z działką nr 162/2 i 162/4 z obrębu 0004 – Kraszew Nowy, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 502/1 z obrębu 0012-Kołaków, gmina Dąbrówka KW nr WA1W/00055098/5 z działką ewidencyjną nr 501/4 z obrębu 0012 – Kołaków, gmina Dąbrówka
 • Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 614/13 obręb Lipka
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. o utrzymaniu w mocy - decyzją nr 643/2020 z dnia 5 marca 2020 r.- decyzji Starosty Wołomińskiego nr 352/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
  orzekającej o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie 0008,08, oznaczonej jako działka ew. nr 23/1 o pow. 0,0250 ha i działka ew. nr 24/9 o pow.0,0484 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Wołomin, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą: Budowa ul. Jesiennej w Wołominie
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 153, 162, 314, 369 uregulowanych w KW nr WA1W/00120624/9 z obrębu 5-60-02 Zielonka, gmina Zielonka
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 403 z obrębu 0017-Starowola, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 405 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 227 z obrębu 0010 – Pasek, gm. Klembów
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 322 z obrębu 0004-Dzięcioły, gmina Tłuszcz min. z działką ewidencyjną nr 324 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 151/2 z obrębu 0010-Nowinki, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 152/2 z obrębu 0010 – Nowinki, gmina Jadów
 • OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Wołominie - działka nr 194/2
 • Ogłoszenia Starosty Wołomińskiego
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty Wołomińskiego
  ustalenie przebiegu granic działki nr 135 z obrębu 0024-Wszebory, gm. Dąbrówka
 • Informacja o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 246 z obrębu 0002-Nowy Cygów, gm. Poświętne z działką nr 245 z obrębu 0002-Nowy Cygów, gm. Poświętne,
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 866/1 Turze gmina Poświętne
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr260 261 Nowy Kraszew gmina Klembów
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 524,571,530,573,566,560,567, obręb Lasków gmina Dąbrówka
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 46 obręb Guzowatka gmina Dąbrówka z działkami ewidencyjnymi nr 44 i 296/2 obreb Guzowatka gmina Dąbrówka
 • Informacja dot. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 75 obreb Wszebory z działką nr 73 obreb Wszebory, gmina Dąbrówka.
 • Informacja dot. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 501/5 obręb Postoliska z działką nr 499 obręb Postoliska, gmina Tłuszcz.
 • Informacja dot. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 101 obręb Kolno z działką nr 4 obręb Kolno, gmina Poświętne.
 • OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  O możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Dąbrówka gm. Dąbrówka.
 • OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 55 obręb Zielonka.
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr98 obreb 0019 Wołomin, 99 obręb 0013 Wołomin, 16 obręb 0013 Wołomin, 14 obręb 0013 Wołomin, 106 obręb 0013 Wołomin, 79, 78, 29, 28, 27 obręb 0005 Wołomin
  W związku z realizowaną przez firmę GEOBART Bartłomiej Halecki pracą geodezyjną, działając w trybie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz.U. 2019 poz. 393),
 • Ogłoszenie dotyczące działki nr 614/13 Lipka gmina Klembów
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1062 z obrębu Zabraniec, gmina Poświętne z działkami ewidencyjnymi nr 1033, 1037, 1061 z obrębu Zabraniec, gmina Poświętne
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1062 z obrębu Zabraniec, gmina Poświętne z działkami ewidencyjnymi nr 1033, 1037, 1061 z obrębu Zabraniec, gmina Poświętne
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 152 z obrębu Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 156 z obrębu Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 152 z obrębu Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne z działką ewidencyjną nr 156 z obrębu Wólka Dąbrowicka, gmina Poświętne
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 42 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 41z obrębu Zofinin, gmina Strachówka
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 42 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 41z obrębu Zofinin, gmina Strachówka
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 140 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 139 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 140 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 139 z obrębu Zofinin, gmina Strachówka
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 395/1 z obrębu Nowy Jadów, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 396 z obrębu Nowy Jadów, gmina Jadów
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 395/1 z obrębu Nowy Jadów, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 396 z obrębu Nowy Jadów, gmina Jadów
 • Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 105 z obrębu Zawiszyn, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 102 z obrębu Zawiszyn, gmina Jadów
  Informacja dot. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 105 z obrębu Zawiszyn, gmina Jadów z działką ewidencyjną nr 102 z obrębu Zawiszyn, gmina Jadów

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Monika Dzwonkowska, data: 15.01.2020 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Ernest Kobyliński, data: 14.07.2020 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2020 r., godz. 10.15Ernest KobylińskiZmiana kolejności podlinków
19.03.2020 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
28.02.2020 r., godz. 16.04Krzysztof KuderaZmiana kolejności podlinków
15.01.2020 r., godz. 14.01Monika DzwonkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 6056 razy.