Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-257/05

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII-142/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Uchwała Nr XXXI-257/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII-142/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

W § 1 w pkt 1 uchwały Nr XVIII-142/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1. Zastępuję się kwotę 1.531.500 zł kwotą 599.115 zł
2. Skreśla się słowa „w 2005 do kwoty 932.385 zł”


§ 2

Pozostałe postanowienia w/w uchwały pozostają bez zmian.


§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
W związku z odmową udzielenia w roku 2005 II raty pożyczki w kwocie 932.385 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Powiatu wnosi o dokonanie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie w celu dostosowania uchwały do stanu faktycznego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2005 r., godz. 15.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2868 razy.