Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-126/2019
  w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2019 r.
 • Uchwała Nr VI-127/2019
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-128/2019
  w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Lato z Uśmiechem 2019” – powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych oraz ustalenia jego regulaminu i programu profilaktycznego
 • Uchwała Nr VI-129/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-130/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-131/2019
  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-132/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-133/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-134/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-135/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-136/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-137/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-138/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Uchwała Nr VI-139/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024
 • Uchwała Nr VI-140/2019
  zmieniająca uchwałę w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy
 • Uchwała Nr VI-141/2019
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1
 • Uchwała Nr VI-142/2019
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów
 • Uchwała Nr VI-143/2019
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-144/2019
  w sprawie utraty mocy Uchwały Nr VI-127/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora stanowisko publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-145/2019
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim
 • Uchwała Nr VI-146/2019
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-147/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-148/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-149/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-150/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-151/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-152/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-153/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-154/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-155/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
 • Uchwała Nr VI-156/2019
  w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-157/2019
  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 18.06.2019 r., godz. 07.56
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 18.06.2019 r., godz. 07.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2019 r., godz. 07.56Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2334 razy.