Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-41/2019
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-42/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-43/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-44/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-45/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-46/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-47/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-48/2019
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-49/2019
  w sprawie odwołania Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wyniku porozumienia stron
 • Uchwała Nr VI-50/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-51/2019
  w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
 • Uchwała Nr VI-52/2019
  w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
 • Uchwała Nr VI-53/2019
  w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Równem do zawarcia umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego
 • Uchwała Nr VI-54/2019
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-55/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-56/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-57/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-58/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-59/2019
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2018
 • Uchwała Nr VI-60/2019
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-61/2019
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.03.2019 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.03.2019 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2019 r., godz. 14.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2249 razy.