Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV - 39/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
UCHWAŁA NR IV - 39/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 48 ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) w związku ze Statutem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie nadanym Uchwałą Nr XXXVIII-353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6444), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr V-50/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”;
2) w § 1 i § 2 dotychczasową nazwę Rady Społecznej zastępuje się nazwą „Rada Społeczna Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” w odpowiednim przypadku;
3) w § 1 w skład Rady Społecznej na miejsce Pana Kazimierza Rakowskiego powołuje się Pana Adama Lubiaka – Starostę Wołomińskiego, jako Przewodniczącego Rady Społecznej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1299 razy.