Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV - 38/2019

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
UCHWAŁA NR IV - 38/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Statucie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, nadanym Uchwałą Nr XXXVIII-353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6444), w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat.”


§ 2

Ustala się tekst jednolity Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2006 razy.