Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR III-23/2019

w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły
UCHWAŁA NR III-23/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły


Na podstawie art. 89 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2019 r., godz. 10.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1316 razy.