Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z 29 września 2005 r.

w sprawie: sytuacji lecznictwa zamkniętego w Powiecie Wołomińskim.
Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z 29 września 2005 r.

w sprawie: sytuacji lecznictwa zamkniętego w Powiecie Wołomińskim


Rada Powiatu Wołomińskiego jako organ założycielski Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie - analizując zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie powiatu oraz analizując kontrakty zawarte w 2005 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Województwie Mazowieckim, wyraża swoje oburzenie i protestuje przeciwko notorycznemu niedoszacowaniu wartości kontraktowanych świadczeń przez Fundusz.

Znaczne przekroczenia zakontraktowanych hospitalizacji w SZPZOZ w Wołominie świadczą o tym, iż mieszkańcy powiatu wołomińskiego chcą leczyć się w swoim szpitalu, który pomimo trudności finansowych cieszy się dobrą opinią.

Ciężar finansowy leczenia ubezpieczonych pacjentów jest ustawowym obowiązkiem organu do tego powołanego tj. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu, Rada Powiatu Wołomińskiego wnioskuje o:
- pilną zmianę zasad finansowania lecznictwa zamkniętego z uwagi na rażącą dyskryminacje powiatu wołomińskiego w porównaniu z innymi powiatami na terenie Mazowsza.
- renegocjację większości umów zawartych na rok 2005;
- sfinansowanie nadwykonań kontraktów w 2005 r.;
- wyjaśnienie stosowanych kryteriów określania wartości stawek punktowych i przyznawania liczby punktów w zawieranych kontraktach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 13.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 13.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 13.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2708 razy.